Giới thiệu: Máy lọc nước sinh hoạt loại bỏ các tạp chất có kích thước nhỏ như: cát, sỏi, bùn, đất, các cặn bám bẩm xung quanh thành ống, các chất bẩn, chất phù du có kích thước > 10µm (Kích thước = 1/100.000.000m) giúp bảo vệ các thiết bị trong gia đình. Làm chuẩn nguồn nước sinh hoạt phục vụ trong việc nấu ăn, dùng để lọc nước sinh hoạt, giặt quần áo, tắm rửa, làm bền cho các thiết bị đun nước, sử dụng  nhiều trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp, . . . hay các hộ gia đình.

Máy lọc nước sinh hoạt

máy lọc nước smartviet
máy lọc nước smartviet